Základní údaje o škole

 

Základní údaje o škole

 
Název: Mateřská škola Praha - Radotín
Sídlo: Nám.Osvoboditelů 1367, Praha 5-Radotín
Právní forma: Příspěvková organizace

Ředitel: Věra Rohlíková
Zástupce: Mgr. Šárka Požárová
Hospodářka: Jana Nováčková
Telefon: 257911854

Odloučená pracoviště školy:
1/ Sídliště 1100, Praha - Radotín
vedoucí: Jiřina Volfová, tel: 257810447
2/ Býšovská 1251, Praha - Radotín
vedoucí: Lucie Korbelová, tel: 257911420
 
Mateřská škola sdružuje:
1. Mateřskou školu, Sídliště
2. Školní jídelnu, Sídliště 1100
3. Mateřskou školu, Býšovská 1251
4. Školní jídelnu, Býšovská 1251
5. Mateřskou školu, nám. Osvoboditelů 1367
6. Školní jídelnu, nám. Osvoboditelů 1367

Zřizovatel : Městská část Praha - Radotín
Adresa: V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín