ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Školné je stanoveno dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT č. 34/2006 Sb., o předškolním vzdělávání

Děti v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky jsou od úplaty osvobozeny.
Děti s odkladem povinné školní docházky školné /příspěvek na neinvestiční náklady/ platí.

Příspěvek na neinvestiční náklady je hrazen celoročně a to bez ohledu na skutečnou docházku dítěte. Absence se v docházce neodečítají.
V letních měsících /červenec, srpen/ platí jen dítě přihlášené k letnímu provozu a to poměrnou část.

Příspěvek na neinvestiční náklady se hradí trvalým příkazem.

Nezaplacení příspěvku je považováno za narušení provozu školky a ředitelka MŠ může ukončit docházku dle § 35 odst.1, písm.d) školského zákona č.561/2004 Sb.

 

Informace k platbám školného a stravného