PLÁNOVANÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

KULTURNÍ AKCE A VÝLETY

 

Divadelní představení v MŠ

Podzimní spaní ve školce a podzimní stezka odvahy

      Dopolední strašidla v Modřínku

Mikulášská nadílka

Vánoce s rodiči- besídky, dílničky

Zimní olympiáda

   Karneval v Modřínku

  Valentýnské dopoledne

Pyžamová párty

Den sluníčka

Přivítání jara a loučení se zimou

Zajíčkův poklad

Školka v přírodě

Závěrečná sportovní olympiáda v Sokolovně

 Pasování předškoláků a dětský den v Modřínku

    Závěrečná besídka s rodiči

    Celoroční cvičení v Sokolovně

Výlety - celodenní, polodenní

Plavání

 

 

VÝCHOVNÉ AKCE

 

Beseda s policisty o bezpečnosti dětí
Exkurze u hasičů a do místní knihovny
 
 
Akce se budou dopňovat během roku,
rodiče budeme informovat na nástěnkách
a v aktualitách.