ORIENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ DNE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE

 

 6:30 - 7:30
děti se scházejí ve třídě Medvíďat a  hrají si
7:30 - 9:30
děti přícházející později se scházejí již ve svých třídách,
hrají si dle svého zájmu,
paní učitelky se dětem individuálně věnují,
probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálné,
děti si upevňují hygienické návyky, cvičí, svačí 
10:00 - 11:30
pobyt venku - tématické vycházky do blízkého okolí školy,hry na školní zahradě 
11:30 - 12:30
děti provádějí hygienu, obědvají,
13:00 - 14:30 

děti v obou třídách MŠ po obědě pouze relaxují

při poslechu pohádky ,

věnují se výchovně vzděl. činnostem,

zaměřeným na přípravu na vstup do ZŠ

a dále si volí činnost či hru dle vlastního výběru

 

14:30 - 14:45

děti provádějí hygienu a svačí 
 
14:45 – 17:00
probíhají odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní hry dětí, paní učitelky se dětem individuálně věnují